Nezařazené

Zápis ze schůze Výkonného výboru Krajského svazu cyklistiky Zlín ze dne 21. 07. 2020

Přítomni:        Michal Mráček, Jan Krejčí, Ludvík Písek, Jaroslav Stibora

Omluveni:       Martin Struhař

Hosté:             Dominika Doláková, Miloslav Urbanec

Body jednání :           Rozdělení dotace ze Zlínského kraje

Výkonný výbor KSC Zlín rozeslal výzvu sportovním klubům, kteří mají minimálně 5 závodnických licencí v mládežnických kategoriích k předložení žádostí o podílu na výkonném výboru. Na základě této výzvy předložili 4 sportovní kluby své požadavky v celkové výši 151 000,- Kč.

TJ Sokol PrštnéBikros MíkoviceCykloteam MXM HulínTUFO Cyklozákladna Otrokovice z.s.Celkem
75 000,0036 000,0020 000,0020 000,00151 000,00

Výkonný výbor na základě posouzení jednotlivých předložených žádosti navrhl a schválil následující rozdělení finančních prostředků do jednotlivých sportovních klubů v celkové výši 130 000,- Kč.

TJ Sokol PrštnéBikros MíkoviceCykloteam MXM HulínTUFO Cyklozákladna Otrokovice z.s.Celkem
60 000,0030 000,0020 000,0020 000,00130 000,00

Výkonný výbor pověřil D. Dolákovou přípravou příslušných dokumentů pro možnost čerpání příspěvku jednotlivými sportovními kluby a administrací celého procesu. D. Doláková bude průběžně informovat předsedu KSC o průběhu a čerpání.

Příští jednání VV se bude konat ve 4. čtvrtletí 2020. Přesný termín stanoví předseda M. Mráček a rozešle pozvánky všem členům VV e-mailem.

Zapsala: Dominika Doláková

Napsat komentář